ul. Jagiellońska 67/71, 42-229 Częstochowa, Polska

WIĘCEJ NIŻ TYLKO TEORIA

KOD 95

Wszyscy kierowcy pracujący na drogach Unii Europejskiej muszą być na bieżąco ze szkoleniem z Kodeksu 95. Kod ten jest absolutnie niezbędny zgodnie z przepisami prawa UE i jest ważny przez ograniczony czas. Uzyskanie go wiąże się z koniecznością odbycia kursu, który kończy się egzaminem.


Jest umieszczany w prawie jazdy, potwierdzając tym samym kwalifikacje kieroWszyscy kierowcy, którzy pracują na drogach Unii Europejskiej są zobowiązani do posiadania aktualnego szkolenia okresowego z wpisem kod 95. Jest on bezwzględnie wymagany przez przepisy prawa unijnego i jest ważny okresowo. Jego otrzymanie wiąże się z koniecznością odbycia kursu zakończonego egzaminem.wcy zawodowego. Każdy wpis kodu to 95.DD.MM.RRRR, gdzie data po 95 oznacza datę ważności.


Co ważne na terenie UE honorowane są jedynie wpisy, które zostały wystawione na podstawie kursu odbytego na terenie Unii. Nie są uznawane wpisy np. z Ukrainy, czy innych krajów spoza UE..


Do otrzymania uprawnień wymagane jest zrealizowanie kursu oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów. Sprawdź poniższą ofertę kursów i skontaktuj się z nami. W razie potrzeby doradzimy Ci, pomożemy skompletować dokumentację i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

5 dni 750 PLN
Kod 95 SKRÓCONY
Kurs dla kierowców, którzy otrzymali kategorię C przed 09.09.2009
PROGRAM
Najważniejsze elementy
 • - Przypomnienie wiadomości - w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną
 • - Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • - Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • - Wizerunek firmy - obsługa klientów
 • - Pierwsza pomoc
 • - Ergonomia dla kierowców
 • - Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • - Krajowy przewóz drogowy
 • - Międzynarodowy przewóz drogowy
 • - Mocowanie ładunku
 • - Przewóz drogowy zwierząt
 • - Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • - Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • - Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • - Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • - Przewóz drogowy drewna
 • - Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • - Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • - Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • - Nienormatywne przewozy drogowe
1 miesiąc 2600 PLN
Kod 95 PEŁNY
Kurs dla kierowców, którzy otrzymali kategorię C po 09.09.2009
PROGRAM

Część podstawowa

 • -Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • - Stosowanie przepisów
 • - Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E

 • - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • - Stosowanie przepisów
 • - Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E

 • - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • - Stosowanie przepisów
 • - Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Program Lojalnościowy STUD-UP

Dla osób, które chcą rozpocząć pracę, ale nie mają wystarczających środków na szkolenie, przygotowaliśmy specjalny program lojalnościowy.

Jak to działa?

Decydując się na podpisanie umowy z Hegelmann Group otrzymasz lepszą cenę za samo szkolenie, a jego płatność zostanie rozłożona na raty – odliczane od przyszłych wynagrodzeń.